Luleå Brand & Industriservice AB

Vår verksamhet består i brandservice, försäljning av brandredskap och utbildningar i användning av brandsläckare och träning i släckteknik. 
Vi tillhandahåller ett modernt och effektivt brandskydd för företag, kommunala verksamheter, landsting och statliga förvaltningar.
Vårt geografiska marknadsområde i Norrland

Vårt marknadsområde är Örnsköldsvik i Ångermanland, Umeå och Skellefteå i Västerbotten, Piteå Luleå Kalix Haparanda Gällivare, Kiruna, Karesuando i Norrbotten

Försäljning av brandredskap

Vi säljer alla typer av Brandsläckare som Pulversläckare, Skumsläckare, Koldioxidsläckare, Fritössläckare, Etanolsläckare, Miljösläckare, Pulveraggregat.
Vi säljer Brandposter, Brandfiltar, Första hjälpen utrustning

Service & underhåll av brandskyddsutrustning

Vi erbjuder brandservice och underhåll på brandskyddsutrustning. Som ägare eller innehavare av fastigheter eller anläggning har du en skyldighet att se till att din brandskyddsutrustning är i funktionsdugligt skick och att du har korrekt skyltning enligt lagen om skydd mot olyckor.

Brandtätning med certifierad personal

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Det innebär att ytor kring genomföringar samt hål, tätas i aktuella brandcellsgränser. Spridningen av branden kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.

Vi har utbildad och certifierad personal för att utföra brandtätningsarbeten.

Shipservice i Luleå hamn

Luleå Brand & Industriservice AB erbjuder brandsläckarservice ombord på alla typer av fartyg som lägger till i Luleå hamn.
Gäller både inhemska och internationella fartyg.

Brandskyddskontroll enligt SBF 127 kraven

Vi utför brandskyddkontroller enligt SBF 127, som omfattar regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på skogs- och anläggningsmaskiner.

Brandutbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom området brand för företag och verksamheter inom kommun, landsting och stat. Vi erbjuder dig som kund ett urval av standardutbildningar såsom heta arbeten och första hjälpen.

Montering och service av Fogmaker sprinklersystem för fordon och alla motorrum

Brandsläckning med vattendimma för alla motorrum och slutna utrymmen. Brandsläckare med patenterad högtrycksteknologi

Provtryckning av dykflaskor och dyktuber

Regelbunden provtryckning av dykflaskor och dyktuber är en fråga om säkerhet. LBIS utför provtryckning av din dykutrustning. Kontakta oss i Luleå

lbis 01