Fogmaker - Brandsläckning i motorrum

Luleå Brand & Industriservice kan erbjuda både försäljning, installation och service av Fogmaker.
Fogmaker är ett eldsläckningssystem för alla typer av motorrum och andra slutna utrymmen.
Det är ett sprinklersystem som bildar vattendimma under högtryck.
Vi får kontinuerliga uppdateringar inom området med utbildningar och certifieringar.
Systemet passar i allt från Entreprenadmaskiner, Skogsmaskiner, Bussar, Specialfordon (ex Polis o militär) till fordon inom gruvor, sågverk, hamnar osv.

Hur fungerar det?

skissBrandskydd måste vara så driftsäkert som möjligt.
Fogmaker har en pneumatisk detektorslinga av polymer.
Den detekterar brand och aktiverar släckanläggning oberoende av elektronik och extern strömförsöjning.
Detektorslangen trycksätts av en liters kvävgasbehällare.
Vid brand brister detektorslangen, tryckfallet aktiverar ventilen på släckmedelsbehållare. En tryckvakt på detektorgasflaska ger larm till föraren.
Distributionssystemet är marknadens smidigaste. Det är uppbyggt av 1/4'' hydraulslang och 8 mm rör. Kopplingar och dysor monteras med skärringskopplingar. På släckmedels-  och detektorgasflaska finns manometer om indikerar trycket.

Som tillval finns tryckvakt till släckmedelsbehållaren. 

Patenterad högtrycksteknologi

triFogmaker har utvecklat en släckmedelbehållare med högtryck (100Bar) som fungerar som en kolvackumulator.

Vattendimma under högtryck är en överlägsen släckteknik i motorrum. Det höga trycket i kombination med special dysor skapar mikrodroppar med en medelstorlek på 50µm.
Som en jämförselse går det 8000 av dessa droppar i en droppa med 1mm diameter.
De små vattendropparna förfångas omedelbart i kontakt med värme. Vid förångningen bildar 1 liter vatten 1700 liter vattenånga. Ångan ökar luftens vatteninnehåll och hindrar ny syretillförsel till branden. Vid förångningsprocessen kyler vattendimman rökgaserna och heta föremål i motorytrummet.

SERVICEAVTAL FOGMAKER med Luleå Brand & Industriservice
Med oss har Du möjligheten att teckna årligt serviceavtal.

Användningsområden för Fogmaker

ba bu gm hl il kr tr tm