Om företaget

iso14001Luleå Brand & Industriservice AB, LBIS, har 9 anställda som är utbildade servicetekniker och arbetar med förebyggande brandskydd, mot företag, offentliga sektorn och privatpersoner. Vår huvudsakliga verksamhet består i service och försäljning av brandredskap och rökgasluckor samt utbildning i Heta Arbeten och användning av brandsläckare och träning i släckteknik.

LBIS erbjuder utbildning av hög kvalitet i systematiskt brandskyddsarbete, SBA där kunden på ett effektivt sätt tränas i att planera, leda och följa upp det interna brandskyddet.
LBIS erbjuder ett eget webbaserat SBA-system som underlättar vid det systematiska brandskyddsarbetet
Målet är att skapa en lärande organisation i brandskydd där kunskaperna hela tiden utvecklas.

swedac ackrediteringGenom LBIS verksamhet förebyggs person- och egendomsskador samt negativ miljöpåverkan. Servicen utförs för handbrandsläckare enligt SS- 3656 samt EN-671-3 för brandposter och detta är arbeten som vi har certifierad personal för. LBIS är av SWEDAC ackrediterad för återkommande kontroll av metalliska- och kompositgasflaskor.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar som ett minikrav.

Se certifiering och ackreditering

ISO 14001 Certifierad
SWEDAC Ackreditering